Dataheroes
Privacy Guard

Uw gegevens optimaal beschermd en tegelijkertijd bruikbaar

Met Dataheroes Privacy Guard kunt u persoonsgegevens volledig anonimiseren of pseudonimiseren. Dit maakt de gegevens bruikbaar voor vrijwel alle doeleinden, terwijl u voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt optimaal gebruik maken van alle gegevens die uw organisatie tot haar beschikking heeft en tegelijkertijd de privacy van uw medewerkers, klanten, burgers en patiënten optimaal beschermen!

Veilig anonimiseerproces

Dataheroes Privacy Guard anonimiseert alle gegevens op de plek waar ze opgeslagen staan. Dit betekent dat niet-geanonimiseerde data nooit uw bronsysteem verlaat. U blijft altijd in controle over waar uw data zich bevindt en kunt erop rekenen dat het anonimiseerproces veilig verloopt.

Uw gegevens blijven te koppelen na het anonimiseren

U wilt privacygevoelige gegevens in meerdere databronnen anonimiseren. Met Dataheroes Privacy Guard kunt u sleutelvelden, zoals BSN- of klantnummer, in alle databronnen op dezelfde manier pseudonimiseren. Zo zijn systemen en databronnen, zelfs na het anonimiseren, met elkaar te koppelen. Ook wanneer deze zich buiten uw organisatie bevinden.

Anonimiseren met een ongeëvenaarde snelheid

Dient het anonimiseerproces te passen binnen een strak tijdschema? Wanneer u bijvoorbeeld dagelijks een test- of ontwikkelsysteem wilt voorzien van een geanonimiseerde kopie van de productieomgeving, dan is de doorlooptijd van het anonimiseerproces van groot belang. Dataheroes Privacy Guard is geoptimaliseerd voor snelheid. Dankzij onze parallelle verwerkingstechnieken anonimiseert u ook uw grootste databases, of meerdere databases tegelijkertijd, met een ongeëvenaarde snelheid.

Anonimiseren zonder verlies van analytische waarde

Voor onderzoek en analysedoeleinden is meer van belang dan alleen het op een juiste manier anonimiseren van persoonsgegevens. Vaak dient de distributie van de data na anonimiseren identiek te zijn aan de distributie voor het anonimiseren. Wanneer de distributie van gegevens door het anonimiseerproces niet verandert, blijft het mogelijk gegevens te aggregeren en gemiddelden te berekenen. Zoals bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd van uw medewerkers.