Itris kiest Data Privacy Guard voor de bescherming van privacygevoelige gegevens van haar klanten

Itris kiest Data Privacy Guard voor de bescherming van privacygevoelige gegevens van haar klanten

04/06/2020

Itris is één van de grootste Nederlandse softwareleveranciers voor de woningcorporatiesector. Meer dan 70 klanten maken gebruik van de door Itris aangeboden diensten. De door Itris ontwikkelde oplossingen worden doormiddel van co-creatie samen met hun klanten ontwikkeld en ondersteunen woningcorporaties bij het standaardiseren, digitaliseren en automatiseren van hun processen.

Om aanpassingen in de software of nieuwe inrichtingen te kunnen testen, krijgen klanten van Itris een acceptatieomgeving gefaciliteerd. Deze acceptatieomgeving bestaat uit een kopie van de productieomgeving van de klant. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt echter dat het niet is toegestaan om te testen met productiegegevens. Daarom neemt Itris stappen om privacygevoelige gegevens die onder de AVG vallen, binnen de acceptatieomgevingen, te anonimiseren met het product Data Privacy Guard.

Data Privacy Guard maakt het voor de klanten van Itris mogelijk om optimaal en “productietrouw” functionele- en technische testen uit te voeren, terwijl de privacy van personen geborgd blijft. Door middel van intelligente algoritmen worden privacygevoelige gegevens van bijvoorbeeld huurders en medewerkers dermate grondig geanonimiseerd, dat deze niet meer te herleiden zijn aan werkelijke personen. Data Privacy Guard brengt hiermee het beste van twee werelden bij elkaar.

Itris heeft voor Data Privacy Guard gekozen na een intensief selectietraject met verschillende leveranciers van anonimiseeroplossingen. De keuze viel op Data Privacy Guard vanwege de flexibiliteit van de oplossing, de geavanceerde anonimiseeralgoritmes en de veilige architectuur van de oplossing. Zo kunnen medewerkers van Itris zelf de configuratie aanpassen en gaan privacygevoelige gegevens niet over het netwerk omdat Data Privacy Guard binnen het bronsysteem anonimiseert.

Met Dataheroes hebben we een partij gevonden die nauw wil samenwerken t.a.v. het leveren van de dienstverlening omtrent anonimiseren. Op locatie naar pilot klanten om uit eerste hand ervaringen aan te horen, doorontwikkelen van Data Privacy Guard, al deze zaken zijn mogelijk en zorgen voor een optimale borging van kwaliteit van onze dienstverlening.

Ernst Visser – Data Protection Officer Itris

Itris en Dataheroes werken nauw samen om een optimale anonimiseringsinrichting te realiseren voor haar klanten. Dit gebeurt door klanten nauw te betrekken bij de anonimiseerprocessen en bij de inrichting, door waar nodig snel aanpassingen door te voeren en door continu in gesprek te blijven over nieuwe toepassingen en innovaties op het gebied van gegevensbescherming.

Meer weten over Data Privacy Guard of hoe Itris Data Privacy Guard inzet om de privacygevoelige gegevens van haar klanten te beschermen? Neem contact met ons op! We komen u graag vertellen, en vooral laten zien, hoe Data Privacy Guard u kan ondersteunen bij het beschermen van privacygevoelige gegevens!

Add your Comment