Itris_500x500_white

Customer Story - Itris

Hoe Itris de persoonsgegevens van duizenden huurders beschermt, met Dataheroes Privacy Guard.

Met Dataheroes hebben we een partij gevonden die nauw wil samenwerken bij het leveren van de dienstverlening omtrent anonimiseren. Op locatie naar pilot klanten om uit eerste hand ervaringen aan te horen, doorontwikkelen van Dataheroes Privacy Guard. Al deze zaken zijn mogelijk en zorgen voor een optimale borging van de kwaliteit van onze dienstverlening.

– Ernst Visser, Data Protection Officer, Itris

Itris is één van de grootste Nederlandse softwareleveranciers voor de woningcorporatiesector. Meer dan 70 klanten maken gebruik van de door Itris aangeboden diensten. De door Itris ontwikkelde oplossingen worden doormiddel van co-creatie samen met hun klanten ontwikkeld en ondersteunen woningcorporaties bij het standaardiseren, digitaliseren en automatiseren van hun processen.

Itris heeft voor Dataheroes Privacy Guard gekozen na een intensief selectietraject met verschillende leveranciers van anonimiseeroplossingen. De keuze viel op Dataheroes Privacy Guard vanwege de flexibiliteit van de oplossing, de geavanceerde anonimiseeralgoritmes en de veilige architectuur van de oplossing. Medewerkers van Itris kunnen, in opdracht van de klant, zelf de configuratie aanpassen. Daarnaast gaan privacygevoelige gegevens niet over het netwerk omdat Dataheroes Privacy Guard binnen het bronsysteem anonimiseert.

Uitdaging

Om aanpassingen in de software of nieuwe inrichtingen te kunnen testen, krijgen klanten van Itris een acceptatieomgeving gefaciliteerd. Deze acceptatieomgeving bestaat uit een kopie van de productieomgeving van de klant. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt echter dat het niet is toegestaan om te testen met productiegegevens. Daarom wil Itris stappen nemen om privacygevoelige gegevens die onder de AVG vallen, binnen de acceptatieomgevingen, te anonimiseren.

Resultaat

Itris en Dataheroes werken nauw samen om een optimale anonimiseringsinrichting te realiseren voor haar klanten. Dit gebeurt door klanten nauw te betrekken bij de anonimiseerprocessen en bij de inrichting, door waar nodig snel aanpassingen door te voeren en door continu in gesprek te blijven over nieuwe toepassingen en innovaties op het gebied van gegevensbescherming.

Door te anonimiseren met Dataheroes Privacy Guard is het voor de klanten van Itris mogelijk om optimaal en “productietrouw” functionele- en technische testen uit te voeren, terwijl de privacy van personen geborgd blijft. Door middel van intelligente algoritmen worden privacygevoelige gegevens van bijvoorbeeld huurders en medewerkers dermate grondig geanonimiseerd, dat deze niet meer te herleiden zijn naar werkelijke personen. Dataheroes Privacy Guard brengt hiermee het beste van twee werelden bij elkaar.

Over Itris

branche:
Softwareontwikkeling

regio:
Nederland

medewerkers:
90

Itris levert met passie en plezier innovatieve ERP-software aan woningcorporaties in Nederland. Met ons ERP-pakket ViewPoint en de daarbij behorende services helpen we onze klanten bij het optimaliseren van hun dienstverlening aan huurders en kopers.

Net als Itris uw persoonsgegevens beschermen?

Wilt u meer weten over Dataheroes Privacy Guard of hoe Itris Dataheroes Privacy Guard inzet om de privacygevoelige gegevens van haar klanten te beschermen? Neem contact met ons op! We komen u graag vertellen, en vooral laten zien, hoe Dataheroes Privacy Guard u kan ondersteunen bij het beschermen van privacygevoelige gegevens!