AVG-ondersteuning en advies

Implementatie anonimiseerprocessen

Met ons unieke implementatieproces ondersteunen wij uw organisatie bij het doorlopen van alle stappen die nodig zijn om nauwkeurig, veilig en bruikbaar uw privacygevoelige gegevens te anonimiseren.

Bepalen context

Samen met u bepalen we de context waarin persoonsgegevens verwerkt worden. Daarnaast nemen we met u door voor welke doeleinden de data ingezet wordt, zodat we u op een optimale wijze kunnen adviseren bij het maken van keuzes voor het anonimiseren. U bent immers als verwerkingsverantwoordelijke degene die bepaalt welke keuzes gemaakt moeten worden. Het resultaat kan worden samengevoegd tot een anonimiseerinrichting die voldoet aan wet- en regelgeving en er tegelijkertijd voor zorgt dat de data bruikbaar blijft voor het gestelde doel.

Beschermen dataprivacy

De anonimiseerinrichting is gereed en kan uitgevoerd worden. De bestaande configuratie wordt automatisch uitgebreid wanneer er privacygevoelige gegevens gedetecteerd worden die nog niet in de configuratie voorkomen. Hiermee wordt geborgd dat de dekking van het anonimiseren voldoende is. De geselecteerde en gedetecteerde privacygevoelige gegevens worden geanonimiseerd. Hierbij wordt rekening gehouden met het gebruiksdoel, de datadistributie en de identificeerbaarheid na anonimiseren.

Toetsen resultaat

Het geanonimiseerde resultaat wordt door u getoetst of deze voldoende anoniem is en bruikbaar is voor het gestelde doel. Vanzelfsprekend adviseren wij u als u hierbij hulp nodig heeft. Wanneer blijkt dat er verbeteringen nodig zijn, wordt de anonimiseerinrichting bijgewerkt en wordt het anonimiseren weer uitgevoerd. Bij de inrichting en uitvoer van het anonimiseren worden loggegevens bijgehouden. Niet over de geanonimiseerde data, maar over het configuratieproces en over het uitvoeren van het anonimiseren. Zo kunt u voldoen aan de verantwoordingsplicht die op u rust als verwerkingsverantwoordelijke.