AVG-ondersteuning en advies

AVG-Advies

Met het anonimiseren van uw privacygevoelige gegevens neemt u een belangrijke stap. Maar dit is niet het enige dat nodig is om aan de AVG wet- en regelgeving te voldoen. Onze AVG-experts helpen u compliant te worden.

Onze opdracht

Voor een optimale dienstverlening wil Dataheroes goed begrijpen welke doelen u wilt realiseren. Daarbij is het van belang om te weten binnen welke context u uw activiteiten uitvoert en persoonsgegevens verwerkt. Daarom treden we graag met u in contact om een goed beeld te vormen, voordat we gaan praten over (technische) oplossingen.

AVG-toets

Eerst stellen we met u de kaders vast en brengen we in kaart welke rollen bij u van toepassing zijn (verwerkingsverantwoordelijken, verwerkers, subverwerkers). Vervolgens kunnen we met u vaststellen welke maatregelen genomen moeten worden. Dit doen we graag risicogebaseerd, bijvoorbeeld door een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren. Zo kunnen we vooraf de privacyrisico's van uw gegevensbewerkingen in kaart brengen.

Advies

Op het moment dat de privacyrisico's duidelijk zijn, stellen we ons advies op. Zo weet u precies welke maatregelen u moet implementeren om AVG-compliant te worden, of om ervoor te zorgen dat uw organisatie AVG-compliant blijft.